Historie

Mediaconnect het tidligere Distribusjonssentralen som ble etablert i 1952. Formålet den gangen var distribusjon av aviser. Selskapet hadde egen bud-distribusjon helt frem til 1980-tallet. 

Fra midten av 1990-tallet satset selskapet mer på utvikling av abonnements- og løssalgssystemer, kombinert med gode logistikkløsninger. Selskapet fikk flere nye kunder. I 2007 kjøpte selskapet Milanex, som også var en stor aktør innenfor abonnementssystem. Milanex fusjonerte med Distribusjonssentralen, og selskapet endret navn til Mediaconnect. De siste årene har det blitt lagt ned store ressurser til utviklingen av Connect systemet, og Connect-ID er laget som en separat plattform for å håndtere salg og pålogging av digitale produkter.

I dag fremstår Mediaconnect som en ledende leverandør til både den norske og den svenske mediebransjen. I 2011 etablerte vi oss også på det svenske markedet. I 2018 ble det inngått en avtale med det svenske selskapet FLowy som har rettighet til å videreselge Connect systemet i det Svenske markedet. 

Connect-systemet håndterer et stort utvalg kunder og administrerer til en hver tid et aktivt abonnement med hver 4. norske husstand og hver 5. svenske husstand.

 

 

Vil du ta en prat med oss? Ring oss på 23 33 91 00!